Przejdź do treści

Polityka Prywatności DigiDog.pl

Informacje ogólne:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich zarówno z samego serwisu jak i też na potrzeby realizowania transakcji zakupu usług i produktów dostępnych i oferowanych za pośrednictwem serwisu DigiDog.pl.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis jest DigiVet z siedzibą w Zielonkach (32-087), ul. Krakowskie Przedmieście 132B NIP 6442928682, REGON 366152025.

Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez właściciela serwisu można się kontaktować poprzez adres e-mail: RODO@digivet.pl

 

Treść Polityki:

1. Dochowujemy należytej staranności, by powierzone nam przez Państwa dane były przechowywane oraz ewentualnie przetwarzane w sposób, który ma zapobiec udostępnieniu ich osobom nieupoważnionym. Sprawdzamy również na bieżąco zgodność tych działań z odpowiednimi aktami prawnymi, takimi jak Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

2. Dane Osobowe przetwarzane są w powiązaniu ze zgodą, która to wyrażona jest przez Użytkownika w zakresie, w którym Użytkownik udostępnia konkretne Dane Osobowe, co więcej w przypadku, w którym przepisy prawa upoważniają Administratora do ich przetwarzania oraz szczególnie w przypadkach, kiedy jest to zdecydowanie niezbędne do realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

3. Serwis DigiDog.pl oraz powiązane z nim ewentualne podstrony w tej samej domenie internetowej oraz domenach firmy Microsoft realizują funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich aktywnościach w następujący sposób oraz w następującym zakresie:

 • A)  W przypadku rezerwacji składanych za pośrednictwem strony internetowej gromadzimy informacje niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z tychże rezerwacji, to jest w szczególności:
  • Imię i Nazwisko zamawiającego
  • Kod pocztowy, miejscowość, ulica, numery budynku i lokalu (o ile podane przez rezerwującego)
  • Adres e-mail (każdorazowo wymaganego)
  • Numer telefonu kontaktowego na potrzeby kontaktu (każdorazowo wymaganego)
  • Ew. inne danych niebędących danymi osobowymi, ale związanymi z Państwa rezerwacjami – np. danymi Państwa zwierząt
 • B)  W przypadku dobrowolnego wprowadzenia Państwa danych w formularzach związanych z prośbą o kontakt z naszej strony lub w związku z zapisaniem się przez Państwa na newsletter – w zakresie niezbędnym do nawiązania z Państwem kontaktu, włączając w to przekazanie tych danych do naszych partnerów technicznych, świadczących na nasze zlecenie usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne – m.in. firmy Claude ICT Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach.
 • C)  W przypadku dobrowolnej rejestracji przez Państwa swoich kont związanych z funkcjonalnościami sklepu internetowego (celem realizacji złożonych zamówień, śledzenia ich statusu i przekazywania informacji związanych z samym zamówieniem) lub bloga internetowego, celem umożliwienia pozostawiania komentarzy i opinii. Państwa dane są przetwarzane wtedy w zakresie danych, które wprowadzicie Państwo do formularza rejestracyjnego.
 • D)  W przypadku każdorazowego otwarcia stron serwisu, poprzez w pełni automatyczne gromadzenie plików “cookies” w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, co umożliwia realne funkcjonowanie serwisu oraz przechowywanie tak zwanych sesji. Pliki cookies wykorzystywane przez serwis pochodzą zarówno bezpośrednio z serwisu jak i też z zewnętrznych narzędzi analitycznych dostarczanych przez firmy Google LLC z siedzibą w USA (dla funkcjonalności Google Analytics) oraz firmy Facebook INC. z siedzibą w USA lub Irlandii, w zakresie połączenia z i popularyzacji serwisu społecznościowego Facebook. Pliki cookies przechowywane na urządzeniu z Państwa przeglądarką internetową są kasowane w zależności od ustawień Państwa urządzenia lub też po ich ręcznych usunięciu przy pomocy odpowiednich funkcji przeglądarki i/lub systemu operacyjnego. Administrator jest uprawniony również do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia terminalowe, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, źródło pochodzenia, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania z Serwisu internetowego. Dane te są również każdorazowo widoczne i dostępne dla naszych dostawców usług hostingowych oraz innych operatorów telekomunikacyjnych realizujących usługi telekomunikacyjne, co jest związane z architekturą systemów teleinformatycznych.

4. Serwis zbiera Dane Osobowe dobrowolnie wprowadzone / podane przez użytkownika w zakresie w jakim przekazuje je użytkownik.

5. Dane podawane w danym, konkretnym formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, zgłoszenia partnera, zgłoszenia do subskrypcji newslettera informacyjnego.

6. Serwis nie będzie sprzedawać ani udostępniać Danych Osobowych osobom trzecim, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Dane Państwa mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z serwisem jedynie w zakresie w jakim wyrazicie Państwo na to zgodę i w jakim jest to niezbędne celem realizacji ewentualne umowy zawartej z nami lub świadczenia przez nas usług. W szczególności partnerem technologicznych realizującym dla nas usługę rejestracji internetowych wizyt jest firma Microsoft z siedzibą w Redmond w USA.

7. Do danych pozostawionych przez Państwa za pośrednictwem formularzy i/lub podczas rejestracji Państwa kont, przysługuje zawsze wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osobie przysługuje również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie poprzez stosowne oświadczenie woli.

8. Zastrzegamy pełne prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz w szczególności rozwój naszego serwisu internetowego – również poprzez zmianę lub dodanie nowych partnerów współpracujących z nami w zakresie realizowania dla nas lub z nami różnego rodzaju usług. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od nas i nie są przez nas kontrolowane i nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W szczególności tyczy to regulaminów oraz polityk partnerów realizujących dla nas usługi płatnicze oraz przewozowe.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można zawsze znaleźć w sekcji kontaktowej naszego serwisu.